KEMULIAAN SEPADAN PENGORBANAN

Dialah Summayah binti Khayyat, istri dari Yasir radhillahu ‘anhu. Dia adalah hamba sahaya dari Abu Hudzaifah bin Mughirah. Musyrikin Quraisy tidak rela jika keluarga ini mengenyam manisnya Islam, hingga Babi Makhzum segera menangkap…