Dakwah, Amar Ma’ruf & Nahi Munkar

0

Dakwah, Amar Ma’ruf & Nahi Munkar

Oleh : KH. Farid Ahmad Okbah. MA

Dakwah adalah kewajiban setiap insan baik laki-laki maupun perempuan. Dakwah tidak harus menunggu jadi Ustadz atau meraih gelar Lc.

Karena hakikat dakwah adalah ajakan kebaikan (tentu koridornya sesuai perintah Allah dan Rasul).

Bila kita sudah mengaji bertahun-tahun, tentu banyak kitab sudah dikaji. Apabila kita sudah menuntut ilmu agama jauh-jauh dan mendapat gelar tinggi. Namun diri kita, keluarga kita, tetangga, dan teman-teman kita belum diajak untuk berubah lebih baik. Maka ilmu tanpa amal adalah sia-sia.

‘Saya memperbaiki diri dulu…’ Jangan jadi alasan! Diammu bisa jadi adzab, wal ‘iyadzu billah.

Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan, serta Amar Ma’ruf, Nahi Munkar juga. Ketiga aksi di atas adalah perintah Allah kepada orang-orang mu’min yang bertaqwa yang banyak disebut di dalam Al Qur’an dan As-Sunnah, dan Surga Firdaus adalah janji Allah Ta’ala.

Ayo saya mengajak semua. Tidak perlu lah koar-koar tidak jelas di dunia maya. Kembali ke dunia nyata ajak orang-orang terdekat kita mulai dari keluarga, tetangga, teman-teman kita di luar untuk shalat ke masjid, pakai jilbab, jauhi riba, dan banyak ajakan baik lainnya.

Semoga kelak negeri kita kelak diberkahi Allaah ‘Azza Wa Jalla.