Pembelaan Islam

Islam adalah rujukan utama dalam kehidupan manusia. Umat tidak boleh menjadikan syari’at Islam menjadi alternative kedua atau kesekian. Maka menjadikan Islam sebagai panduan dalam kehidupan umat harus dikawal. Madina membela kepentingan-kepentingan dijadikannya Islam sebagai rujukan umat. Pembelaan yang dimaksud adalah penjagaan kepentingan Islam, umat Islam dan dakwah Islam.